Numbrid

Järgarvud

esimene
teine
kolmas
neljas
viies
kuues
seitsmes
kaheksas
üheksas
kümnes
üheteistkümnes
kaheteistkümnes
kolmeteistkümnes
neljateistkümnes
viieteistkümnes
kuueteistkümnes
seitsmeteistkümnes
kaheksateistkümnes
üheksateistkümnes
kahekümnes