Kuud ja aastaajad

Learn how to say the names of months and seasons in Dutch. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Kuud

januarijaanuar
februariveebruar
maartmärts
aprilaprill
meimai
junijuuni
julijuuli
augustusaugust
septemberseptember
oktoberoktoober
novembernovember
decemberdetsember
in januarijaanuaris
in februariveebruaris
in maartmärtsis
in aprilaprillis
in meimais
in junijuunis
in julijuulis
in augustusaugustis
in septemberseptembris
in oktoberoktoobris
in novembernovembris
in decemberdetsembris

Aastaajad

lentekevad
zomersuvi
herfstsügis
wintertalv
in de lentekevadel
in de zomersuvel
in de herfstsügisel
in de wintertalvel
sound

Heli on saadaval kogu hollandikeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.