Numbrid

Õpi hollandi keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

nulnull
éénüks
tweekaks
driekolm
vierneli
vijfviis
zeskuus
zevenseitse
achtkaheksa
negenüheksa
tienkümme
elfüksteist
twaalfkaksteist
dertienkolmteist
veertienneliteist
vijftienviisteist
zestienkuusteist
zeventienseitseteist
achttienkaheksateist
negentienüheksateist
twintigkakskümmend
éénentwintigkakskümmend üks
tweeëntwintigkakskümmend kaks
drieëntwintigkakskümmend kolm
dertigkolmkümmend
vertignelikümmend
vijftigviiskümmend
zestigkuuskümmend
zeventigseitsekümmend
tachtigkaheksakümmend
negentigüheksakümmend
honderdsada
tweehonderdkakssada
driehonderdkolmsada
duizendtuhat
tweeduizendkaks tuhat
drieduizendkolm tuhat
miljoenmiljon
biljoenmiljard

Järgarvud

eersteesimene
tweedeteine
derdekolmas
vierdeneljas
vijfdeviies
zesdekuues
zevendeseitsmes
achtsekaheksas
negendeüheksas
tiendekümnes
elfdeüheteistkümnes
twaalfdekaheteistkümnes
dertiendekolmeteistkümnes
veertiendeneljateistkümnes
vijftiendeviieteistkümnes
zestiendekuueteistkümnes
zeventiendeseitsmeteistkümnes
achttiendekaheksateistkümnes
negentiendeüheksateistkümnes
twintigstekahekümnes
dertigstekolmekümnes
veertigsteneljakümnes
vijftigsteviiekümnes
zestigstekuuekümnes
zeventigsteseitsmekümnes
tachtigstekaheksakümnes
negentigsteüheksakümnes
honderdstesajas