Haridus

Siin on mõned haridusega seotud ingliskeelsed väljendid.

Õppeasutused

school kool
nursery school lasteaed
primary school põhikool
secondary school keskkool
state school riigikool
private school või independent school erakool
boarding school internaatkool
sixth-form college keskkool
technical college tehnikagümnaasium
vocational college kutsekeskkool
art college kunstigümnaasium
teacher training college õpetajate seminar
university ülikool

Kool

classroom klass
desk laud
blackboard tahvel
whiteboard tahvel
chalk kriit
marker pen või marker marker
pen pastakas
pencil pliiats
exercise book vihik
lesson õppetund
homework kodutöö
test kontrolltöö
term semester
half term (semestri)vaheaeg
class klass
reading lugemine
writing kirjutamine
arithmetic aritmeetika
spelling õigekiri
to read lugema
to write kirjutama
to spell veerima
to teach õpetama
head teacher õppealajuhataja
headmaster direktor
headmistress direktriss
teacher õpetaja
pupil õpilane
head boy klassivanem (poiss)
head girl klassivanem (tüdruk)
prefect õpilane, kellele on antud piiratud võim teiste õpilaste üle
school governor või governor kooli juhatuse liige
register õpilaste nimekiri
assembly koosolek
break vahetund
school holidays koolivaheajad
school meals koolitoidud
school dinners koolilõunad

Teenused

computer room arvutiklass
cloakroom garderoob
changing room vahetusruum
gym (lühend väljendist gymnasium) spordisaal
playground mänguväljak
library raamatukogu
lecture hall loengusaal
laboratory (sageli kasutatakse lühendit lab) laboratoorium
language lab (lühend väljendist language laboratory) keelelabor
hall of residence ühiselamu
locker kapp
playing field mänguväljak
sports hall spordisaal

Ülikool

professor professor
lecturer õppejõud
researcher teadur
research uurimistöö
undergraduate õppiv; üliõpilane
graduate lõpetaja
post-graduate või post-graduate student aspirant
Masters student magistriõpilane
PhD student doktorant
Master's degree magistrikraad
Bachelor's degree bakalaureusekraad
degree kraad
thesis lõputöö
dissertation väitekiri
lecture loeng
debate debatt
higher education kõrgharidus
semester semester
student loan õppelaen
student union õpilasühing
tuition fees õppemaks
university campus ülikoolilinnak

Muud seotud sõnad

exam (lühend väljendist examination) eksam
to sit an exam eksamit sooritama
essay või paper essee
to fail an exam eksamist läbi kukkuma
to pass an exam eksamist läbi saama
to study õppima
to learn õppima
to revise ümber tegema
student üliõpilane
curriculum õppekava
course kursus
subject õppeaine
grade hinne
mark hinne
exam results eksamitulemused
qualification kvalifikatsioon, kutseoskus
certificate tunnistus
attendance kohalkäimine
calculator taskuarvuti
projector projektor
textbook õpik
question küsimus
answer vastus
mistake või error viga
right või correct õige
wrong vale
sound

Heli on saadaval kogu ingliskeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play

Toetage meie tööd

Aidake meil seda saiti täiustada, saades Patreoni toetajaks. Eelised hõlmavad kõigi reklaamide eemaldamist saidilt ja juurdepääsu Speak Languages Discordi kanalile.

Hakka toetajaks