Kujundid ja matemaatilised terminid

Õpi inglise keeles ära levinumate kujundite ja matemaatiliste terminite nimed ning murrud.

Matemaatilised terminid

addition liitmine
subtraction lahutamine
multiplication korrutamine
division jagamine
to add liitma
to subtract või to take away lahutama
to multiply korrutama
to divide jagama
to calculate arvutama
total summa
arithmetic aritmeetika
algebra algebra
geometry geomeetria
calculus arvutus
statistics statistika
integer täisarv
even number paarisarv
odd number paaritu arv
prime number algarv
fraction murd
decimal kümnendarv
decimal point koma, komakohtade eraldaja
percent protsent
percentage protsent
theorem teoreem
proof tõestus
problem ülesanne
solution lahendus
formula valem
equation võrrand
graph joonis
axis telg
average keskmine
correlation korrelatsioon, seos
probability tõenäosus
dimensions mõõdud
area pindala
circumference ümbermõõt
diameter diameeter
radius raadius
length pikkus
height kõrgus
width laius
perimeter ümbermõõt
angle nurk
right angle täisnurk
line joon
straight line sirgjoon
curve kõver
parallel paralleelne
tangent tangens
volume ruumala

Kujundid

circle ring
triangle komnurk
square ruut
rectangle ristkülik
pentagon viisnurk
hexagon kuusnurk
octagon kaheksanurk
oval ovaal
star täht
polygon hulknurk
cone koonus
cube kuup
cylinder silinder
pyramid püramiid
sphere kera

Murrud

1⁄2 1/2
1⁄3 1/3
1⁄4 1/4
1⁄5 1/5
1⁄6 1/6
2⁄3 2/3
3⁄4 3/4
1⁄8 1/8
1⁄10 1/10
1⁄100 1/100

Tehete lugemine

plus pluss
minus miinus
times või multiplied by korda
divided by lahutatud
squared ruudus
cubed kuubis
square root ruutjuur
equals võrdub
sound

Heli on saadaval kogu ingliskeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play

Toetage meie tööd

Aidake meil seda saiti täiustada, saades Patreoni toetajaks. Eelised hõlmavad kõigi reklaamide eemaldamist saidilt ja juurdepääsu Speak Languages Discordi kanalile.

Hakka toetajaks