Töö

Siin on mõned tööga seotud ingliskeelsed sõnad.

Töö saamine

ad või advert (lühend väljendist advertisement) kuulutus
application form avalduse blankett
appointment kokkulepitud kohtumine
CV (lühend väljendist curriculum vitae) CV (elulookirjeldus)
job description töökirjeldus
interview intevjuu
job offer või offer of employment kellelegi tööd pakkuma
qualifications kvalifikatsioon
to apply for a job tööle kandideerima
to accept an offer pakkumist vastu võtma
to reject an offer või to turn down an offer pakkumist tagasi lükkama
to hire palkama
job töö
career karjäär
part-time osakoormusega
full-time täiskoormusega
shift work vahetustega töö
temporary ajutine
contract leping
permanent püsiv
starting date alustamise aeg
notice period etteteatamisaeg

Palk ja boonused

bonus preemia
car allowance autotoetus
company car firmaauto
health insurance tervisekindlustus
holiday pay puhkusetasu
holiday entitlement puhkuseõigus
maternity leave emapuhkus
overtime ületunnid
paternity leave isapuhkus
part-time education osakoormusega õpe
pension scheme või pension plan pensioniplaan
promotion ametikõrgendus
salary palk
salary increase palgatõus
sick pay haigusraha
staff restaurant töötajate restoran
training scheme koolituskava
travel expenses reisikulud
wages palk
working conditions töötingimused
working hours töötunnid

Töötajate tüübid

owner omanik
managing director tegevtoimetaja
director direktor
manager juhataja
boss ülemus
colleague töökaaslane
trainee praktikant
apprentice praktikant
volunteer vabatahtlik

Töölt lahkumine

to fire vallandama
to get the sack vallandatud saama (kõnekeelne)
to resign ametikohast loobuma, tagasi astuma
to retire pensionile minema
leaving date lahkumise aeg
redundant koondatu
redundancy koondamine
redundancy pay koondamistasu
retirement age pensioniiga

Muud kasulikud sõnad

apprenticeship praktika
department osakond
experience kogemus
factory tehas
fire drill tulekahjuõppus
health and safety tervis ja ohutus
internship praktika
meeting koosolek, kohtumine
office kontor
rate of pay palgamäär
reception vastuvõtt
security julgeolek
strike streik
switchboard keskjaam
timekeeping ajast kinni pidamine
trade union ametiühing
training course treeningkursus
work töö
work experience töökogemus
to go on strike streikima hakkama
to be off sick haiguslehel olema
self-employed vabakutseline
unemployed töötu
retired pensionil
sound

Heli on saadaval kogu ingliskeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play

Toetage meie tööd

Aidake meil seda saiti täiustada, saades Patreoni toetajaks. Eelised hõlmavad kõigi reklaamide eemaldamist saidilt ja juurdepääsu Speak Languages Discordi kanalile.

Hakka toetajaks