Üldine vestlus

Siin on mõned levinud inglise keele väljendid üldiseks vestluseks inimestega, keda sa juba tunned.

Kuidas kellelgi läheb

how are you? kuidas läheb?
how's it going? kuidas läheb? (üsna mitteametlik)
how are you doing? kuidas sul läheb? (üsna mitteametlik)
how's life? kuidas elu läheb? (üsna mitteametlik)
how are things? kuidas sul läheb? (üsna mitteametlik)
I'm fine, thanks hästi, aitäh
I'm OK, thanks normaalselt, aitäh
not too bad, thanks enam-vähem, aitäh (sõna-sõnalt: mitte nii halvasti)
alright, thanks normaalselt, aitäh
not so well mitte nii hästi
how about you? kuidas endal?
and you? aga sinul?
and yourself? aga sinul?

Mida keegi teeb või on teinud

what are you up to? millega sa tegeled?
what have you been up to? mida sa teinud oled?
working a lot palju töötanud
studying a lot palju õppinud
I've been very busy mul on väga kiire olnud
same as usual nagu tavaliselt
not much või not a lot ei midagi erilist (sõna-sõnalt: mitte palju)
I've just come back from … ma tulin just … tagasi
Portugal Portugalist

Kus keegi on

where are you? kus sa oled?
I'm … ma olen …
at home kodus
at work tööl
in town linnas
in the countryside maal
at the shops poodides
on a train rongis
at Peter's Peteri juures

Kellegi plaanide kohta küsimine

do you have any plans for the summer? kas sul on suveks plaane?
what are you doing for …? mida sa … teed?
Christmas jõuludel
New Year uusaastal
Easter lihavõttepühadel
sound

Heli on saadaval kõikide ingliskeelsete väljendite jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa väljendil.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play