Bussi ja rongiga sõitmine

Neid väljendeid läheb vaja bussi või rongiga liigeldes. Siit leiad ka sildid, mida võid jaamades näha.

Bussi- või rongijaamas

where's the ticket office? kus asub piletikassa?
where are the ticket machines? kus asuvad piletimasinad?
what time's the next bus to …? mis kell läheb järgmine buss …?
Camden Camdenisse
what time's the next train to …? mis kell läheb järgmine rong …?
Leeds Leedsi
can I buy a ticket on the bus? kas bussist saab piletit osta?
can I buy a ticket on the train? kas rongist saab piletit osta?
how much is a … to London? kui palju maksab … Londonisse?
single üheotsapilet
return edasi-tagasi pilet
first class single esimese klassi üheotaspilet
first class return esimese klassi edasi-tagasi pilet
I'd like a … to Bristol üks … Bristolisse, palun
single üheotsapilet
return edasi-tagasi pilet
child single üheotsapilet lapsele
child return edasi-tagasi pilet lapsele
senior citizens' single üheotsapilet pensionärile
senior citizens' return edasi-tagasi pilet pensionärile
first class single esimese klassi üheotsapilet
first class return esimese klassi edasi-tagasi pilet
are there any reductions for off-peak travel? kas tipptunnivälisel ajal on soodustusi?
when would you like to travel? millal te sooviksite sõita?
when will you be coming back? millal te tagasi tulete?
I'd like a return to …, coming back on Sunday ma sooviksin edasi-tagasi piletit …, tagasisõiduga pühapäeval
Newcastle Newcastle'isse
which platform do I need for …? milliselt platvormilt saab …?
Manchester Manchesteri
is this the right platform for …? kas see on õige platvorm …?
Cardiff Cardiffisse
where do I change for …? kus peab ümber istuma, et saada …?
Exeter Exeteri
you'll need to change at … te peate … ümber istuma
Reading Readingis
can I have a timetable, please? kas ma saaksin ajagraafiku, palun?
how often do the buses run to …? kui tihti sõidavad bussid …?
Bournemouth Bournemouth'i
how often do the trains run to …? kui tihti sõidavad rongid …?
Coventry Coventrysse
I'd like to renew my season ticket, please ma sooviksin uuendada oma hooajapiletit, palun
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster platvormi 2 saabub järgmisena 16.35 rong Doncasterisse
Platform 11 for the 10.22 to Guildford 10.22 Guilfordi platvormilt 11
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance järgmine rong platvormilt 5 sõidab kell 18.03 Penzance'i
the train's running late rong jääb hiljaks
the train's been cancelled rong on tühistatud

Bussis või rongis

does this bus stop at …? kas see buss peatub …?
Trafalgar Square Trafalgar Square'il
does this train stop at …? kas see rong peatub …?
Leicester Leicesteris
could I put this in the hold, please? kas ma saaksin selle hoidu jätta, palun?
could you tell me when we get to …? kas saaksite mulle öelda, kui me … jõuame?
the university ülikooli
could you please stop at …? kas saaksite … peatuda?
the airport lennujaamas
is this seat free? kas see koht on vaba?
is this seat taken? kas see koht on võetud?
do you mind if I sit here? kas teid häirib, kui ma siia istun?
tickets, please piletid, palun
all tickets and railcards, please kõik piletid ja sooduskaardid, palun
could I see your ticket, please? palun näidake oma piletit
I've lost my ticket ma olen oma pileti ära kaotanud
what time do we arrive in …? mis kell me … jõuame?
Sheffield Sheffieldi
what's this stop? mis peatus see on?
what's the next stop? mis on järgmine peatus?
this is my stop see on minu peatus
I'm getting off here ma lähen siin maha
is there a buffet car on the train? kas rongis on restoranvagun?
do you mind if I open the window? kas ma võin akna avada?
we are now approaching London Kings Cross me läheneme London Kings Crossile
this train terminates here see rong lõpetab siin
all change, please palume kõigil ümber istuda
please take all your luggage and personal belongings with you palun võtke oma pagas ja isiklikud asjad endaga kaasa

Londoni Metroo

could you tell me where the nearest Tube station is? kas oskate öelda, kus asub lähim metroojaam?
where's there a map of the Underground? kus asub metroo kaart?
over there seal
which line do I need for Camden Town? mis liiniga pääseb Camden Towni?
how many stops is it to …? kui mitu peatust on …?
Westminster Westminsterisse
I'd like a Day Travelcard, please ma sooviksin ühepäevast reisikaarti, palun
which zones? mis tsoonid?
zones 1-2 tsoonid 1-2
I'd like an Oyster card, please palun üks Oyster kaart (ettemakstud kaart ühistranspordi kasutamiseks Londonis)
I'd like to put £10 on it ma sooviksin sellele 10 naela panna

Mida võib näha

Tickets Piletid
Platform Platvorm
Waiting room Ooteruum
Left luggage Mahajäetud pagas
Lost property Kaotatud asjad
Underground Metroo
Bus stop Bussipeatus
Request stop Nõudepeatus
On time Õigeaegne
Expected Oodatakse
Delayed Graafikust maas
Cancelled Tühistatud
Calling at ... Kutse ...
Seat Koht
Car Vagun
Priority seat Eelisõigusiste (koht, mida tuleks pakkuda neile, kellel on raskem seista, nagu rasedad, vanurid või puuetega inimesed)
To trains Pääs rongidele
Trains to London Rongid Londonisse
Way out Väljapääs
Mind the gap Ettevaatust, vahe! (rongi ja platvormi vahel)
Northbound platform Põhja suunduvate rongide platvorm
Eastbound platform Itta suunduvate rongide platvorm
Southbound platform Lõunasse suunduvate rongide platvorm
Westbound platform Läände suunduvate rongide platvorm
sound

Heli on saadaval kõikide ingliskeelsete väljendite jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa väljendil.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play