Kellaaja ütlemine

Õpi ütlema kellaaega inglise keeles.

Inglise keeles kasutatakse 12-tunnist kella aja ütlemiseks. 24-tunnist kella kasutatakse ainult sõiduplaanide juures.

Kellaaja küsimine

what's the time? mis kell on?
what time is it? mis kell on?
could you tell me the time, please? kas saate kellaaega öelda, palun?
do you happen to have the time? ega te ei oska kellaaega öelda?
do you know what time it is? kas teate, kui palju kell on?

Kellaaja ütlemine

it's … kell on …
exactly ... täpselt ...
about ... umbes ...
almost ... peaaegu ...
just gone ... natuke ... läbi
one o'clock üks
two o'clock kaks
three o'clock kolm
four o'clock neli
five o'clock viis
six o'clock kuus
seven o'clock seitse
eight o'clock kaheksa
nine o'clock üheksa
ten o'clock kümme
eleven o'clock üksteist
twelve o'clock kaksteist
quarter past … veerand …
one kaks
two kolm
three neli
half past … pool …
one kaks
two kolm
three neli
quarter to … kolmveerand …
one üks
two kaks
three kolm
five past one viis minutit üks läbi
ten past one kümme minutit üks läbi
twenty past one kakskümmend minutit üks läbi
twenty-five past one kakskümmend viis minutit üks läbi
five to two viie minuti pärast kaks
ten to two kümne minuti pärast kaks
twenty to two kahekümne minuti pärast kaks
twenty-five to two kahekümne viie minuti pärast kaks
ten fifteen kümme viisteist
ten thirty kümme kolmkümmend
ten forty-five kümme nelikümmend viis
ten am kümme hommikul
six pm kuus õhtul
noon või midday keskpäev
midnight kesköö

Ühtlasi on inglise keeles võimalik aega öelda, esitades kõigepealt tunnid ja siis minutid, ning vajadusel lisatakse am (enne keskpäeva) või pm (pärast keskpäeva), nt:

11.47am 11.47
2.13pm 14.13

Kellad

my watch is … minu käekell on …
fast ees
slow järel
that clock's a little … see kell on pisut …
fast ees
slow järel
sound

Heli on saadaval kõikide ingliskeelsete väljendite jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa väljendil.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play