Lennukiga sõitmine

Siin on mõned väljendid, mida läheb vaja lennukiga reisides ja mõned sildid, mida sa lennujaamas näed.

Lennule registreerimine

I've come to collect my tickets tulin oma piletitele järgi
I booked on the internet broneerisin internetis
do you have your booking reference? kas teil on oma broneeringu number?
your passport and ticket, please teie pass ja pilet, palun
here's my booking reference siin on minu broneeringu number
where are you flying to? kuhu te lendate?
did you pack your bags yourself? kas te pakkisite oma kotid ise?
has anyone had access to your bags in the meantime? kas vahepeal on kellelgi olnud ligipääsu teie kottidele?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? kas teie käsipagasis on vedelikke või teravaid esemeid?
how many bags are you checking in? kui mitu kotti te registreerite?
could I see your hand baggage, please? kas ma saaksin näha teie käsipagasit, palun?
do I need to check this in or can I take it with me? kas ma pean selle registreerima või võin ma selle endaga kaasa võtta?
you'll need to check that in peate selle registreerima
there's an excess baggage charge of … ülemäärase pagasi eest võetakse tasu …
£30 30 naela
would you like a window or an aisle seat? kas soovite kohta akna alla või vahekäigu äärde?
enjoy your flight! nautige oma lendu!
where can I get a trolley? kust ma leian käru?

Turvakontroll

are you carrying any liquids? kas teil on kaasas vedelikke?
could you take off your …, please? palun võtke oma …
coat mantel seljast
shoes kingad jalast
belt vöö ära
could you put any metallic objects into the tray, please? palun asetage kandikule kõik metallesemed
please empty your pockets palun tühjendage oma taskud
please take your laptop out of its case palun võtke sülearvuti kotist välja
I'm afraid you can't take that through kahjuks ei saa me lubada teil seda kaasa võtta

Ootesaalis

what's the flight number? mis on lennu number?
which gate do we need? millisesse väravasse me minema peame?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 viimane kutse reisija Smithile Miamisse, palun suunduge koheselt väravasse number 32
the flight's been delayed lend jääb hiljaks
the flight's been cancelled lend on tühistatud
we'd like to apologise for the delay vabandame viivituse pärast
could I see your passport and boarding card, please? teie pass ja pardakaart, palun

Lennukis

what's your seat number? mis on teie istme number?
could you please put that in the overhead locker? palun pange see pea kohal olevasse kappi
please pay attention to this short safety demonstration palun pöörake tähelepanu lühikesele ohutusnõuete tutvustusele
please turn off all mobile phones and electronic devices palun lülitage välja mobiiltelefonid ja elektriseadmed
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kapten lülitas välja sildi Kinnita turvavöö
how long does the flight take? kui kaua lend kestab?
would you like any food or refreshments? kas soovite süüa või kehakinnitust?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kapten lülitas sisse sildi Kinnita turvavöö
we'll be landing in about fifteen minutes me maandume umbes viieteistkümne minuti pärast
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position palun kinnitage turvavöö ning seadke iste tagasi esialgsesse asendisse
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off palun püsige oma kohal kuni lennuk on täielikult seisma jäänud ning silt Kinnita Turvavöö on välja lülitatud
the local time is … kohalik aeg on …
9.34pm 21.34

Mida võib näha

Short stay (lühend väljendist Short stay car park) Lühiajaline parkimine
Long stay (lühend väljendist Long stay car park) Pikaajaline parkimine
Arrivals Saabumised
Departures Väljumised
International check-in Registreerimine rahvusvahelistele lendudele
International departures Rahvusvahelised väljumised
Domestic flights Kodumaised lennud
Toilets Tualetid
Information Informatsioon
Ticket offices Piletikassad
Lockers Kapid
Payphones Taksofonid
Restaurant Restoran
Check-in closes 40 minutes before departure Lennule registreerimine suletakse 40 minutit enne lennu väljumist
Gates 1-32 Väravad 1-32
Tax free shopping Maksuvabad ostud
Duty free shopping Maksuvabad ostud
Transfers Ümberistumised
Flight connections Ümberistumised
Baggage reclaim Pagasi kättesaamine
Passport control Passikontroll
Customs Toll
Taxis Taksod
Car hire Autorent
Departures board Teadetetahvel väljuvate lendudega
Check-in open Registreerimine
Go to Gate ... Minge väravasse ...
Delayed Hilinenud
Cancelled Tühistatud
Now boarding Pealeminek
Last call Viimane kutse
Gate closing Värav on sulgemas
Gate closed Värav suletud
Departed Lahkunud
Arrivals board Teadetetahvel saabuvate lendudega
Expected 23:25 Oodatakse 23:25
Landed 09:52 Maandus 09:52
sound

Heli on saadaval kõikide ingliskeelsete väljendite jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa väljendil.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play

Toetage meie tööd

Aidake meil seda saiti täiustada, saades Patreoni toetajaks. Eelised hõlmavad kõigi reklaamide eemaldamist saidilt ja juurdepääsu Speak Languages Discordi kanalile.

Hakka toetajaks