Põhiväljendid

Siin on mõned inglise keele põhiväljendid, mida saad kasutada igapäevastes vestlustes. Lisaks leiad siit sõnu, mida tihti siltidel ja viitadel kasutatakse.

yes jah
no ei
maybe või perhaps võib-olla
please palun
thanks aitäh
thank you tänan
thanks very much suur tänu
thank you very much suur tänu

Järgnevad väljendid on viisakad moodused, kuidas vastata kellelegi, kes sind tänab:

you're welcome võta heaks
don't mention it pole tänu väärt
not at all pole midagi

Tere ja head aega

Siin on erinevad võimalused inimeste tervitamiseks:

hi tere (üsna mitteametlik)
hello tere
good morning tere hommikust (kasutatakse enne keskpäeva)
good afternoon tere päevast (kasutatakse keskpäeva ja kella 18 vahel)
good evening tere õhtust (kasutatakse pärast kella 18)

Järgnevad väljendid aga on erinevad võimalused, kuidas head aega öelda:

bye head aega
goodbye head aega
goodnight head õhtut; head ööd
see you! näeme
see you soon! näeme varsti!
see you later! näeme hiljem!
have a nice day! head päeva!
have a good weekend! head nädalavahetust!

Kellegi tähelepanu saamine ja vabandamine

excuse me vabandust (kasutatakse kellegi tähelepanu saamiseks, kellestki möödumiseks või vabandamiseks)
sorry vabandust

Kui keegi vabandab, on talle võimalik vastata, kasutades järgnevaid väljendeid:

no problem pole midagi
it's OK või that's OK pole midagi
don't worry about it ära muretse

Enda arusaadavaks tegemine

do you speak English? kas te räägite inglise keelt?
I don't speak English ma ei räägi inglise keelt
I don't speak much English ma ei räägi palju inglise keelt
I only speak very little English ma räägin väga vähe inglise keelt
I speak a little English ma räägin natuke inglise keelt
please speak more slowly palun rääkige aeglasemalt
please write it down palun kirjutage see üles
could you please repeat that? kas saaksite seda korrata?
I understand ma saan aru
I don't understand ma ei saa aru

Teised põhiväljendid

I know ma tean
I don't know ma ei tea
excuse me, where's the toilet? vabandust, kus asub tualett?
excuse me, where's the Gents? vabandust, kus asub meeste tualettruum?
excuse me, where's the Ladies? vabandust, kus asub naiste tualettruum?

Mida võib näha

Entrance Sissepääs
Exit Väljapääs
Emergency exit Varuväljapääs
Push Lükka
Pull Tõmba
Toilets Tualetid
WC WC
Gentlemen (sageli kasutatakse lühendit Gents) Härrad
Ladies Daamid
Vacant Vaba
Occupied või Engaged Kinni
Out of order Rikkis
No smoking Suitsetamine keelatud
Private Eravaldus
No entry Sissepääs keelatud
sound

Heli on saadaval kõikide ingliskeelsete väljendite jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa väljendil.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play