Telefonivestlus

Selles lõigus on väljendid, mida sagedasti kasutatakse telefonikõnedes, numbripäringut tehes ja mobiiltelefoni kasutades.

Kõnede tegemine ja neile vastamine

hello! hallo!
John speaking John kuuleb
it's Maria here siin Maria
could I speak to …, please? kas ma saaksin … rääkida, palun?
Bill Billiga
speaking! kuulen!
who's calling? kes helistab?
could I ask who's calling? kas ma tohin küsida, kes helistab?
where are you calling from? kust te helistate?
what company are you calling from? mis firmast te helistate?
how do you spell that? kuidas seda kirjutatakse?
do you know what extension he's on? kas teate tema sisenumbrit?
one moment, please üks hetk, palun
hold the line, please jääge kuuldele, palun
I'll put him on ma ühendan teid temaga (mehe kohta)
I'll put her on ma ühendan teid temaga (naise kohta)
I'm sorry, he's … mul on kahju, aga …
not available at the moment ta ei ole hetkel saadaval
in a meeting ta on koosolekul
I'm sorry, she's … mul on kahju, aga …
on another call tal on teine kõne
not in at the moment teda ei ole hetkel kohal
would you like to leave a message? kas sooviksite teadet jätta?
could you ask him to call me? kas saaksite talle öelda, et ta mulle helistaks? (mehe kohta)
could you ask her to call me? kas saaksite talle öelda, et ta mulle helistaks? (naise kohta)
can I take your number? kas saan teie numbri võtta?
what's your number? mis teie number on?
could I take your name and number, please? kas saaksin teie nime ja numbri võtta, palun?
I'll call back later helistan hiljem tagasi
is it convenient to talk at the moment? kas praegu on sobiv rääkida?
can I call you back? kas ma võin teile tagasi helistada?
please call back later palun helistage hiljem tagasi
thanks for calling aitäh, et helistasite
how do I get an outside line? kuidas mul oleks võimalik siit välja helistada? (nt hotellist)
have you got a telephone directory? kas teil on telefonikataloogi?
can I use your phone? kas võin teie telefoni kasutada?

Kui sulle tehakse soovimatu kõne, võivad kasulikud olla järgmised väljendid:

I'm sorry, I'm not interested vabandust, ma ei ole huvitatud
sorry, I'm busy at the moment vabandust, mul on hetkel kiire

Probleemid

I can't get a dialling tone ma ei saa vabatooni
the line's engaged number on kinni
I can't get through at the moment ma ei saa hetkel ühendust
I'm only getting an answering machine ma saan ühenduse ainult automaatvastajaga
sorry, you must have the wrong number vabandust, teil on ilmselt valeühendus
can you hear me OK? kas te kuulete mind hästi?
I can't hear you very well ma ei kuule teid väga hästi
it's a bad line ühendus on halb
could you please repeat that? kas saaksite korrata, palun?
I've been cut off kõne katkestati

Numbripäring

do you know the number for …? kas teate … numbrit?
directory enquiries numbripäringu
international directory enquiries rahvusvahelise numbripäringu
could you tell me the number for …? kas oskate öelda … numbrit?
the National Gallery Rahvusgalerii
do you know the address? kas teate aadressi?
I'm afraid that number's ex-directory ma kardan, et see number on salastatud
could you tell me the dialing code for …? kas oskate öelda … suunakoodi?
Manchester Manchesteri

Mobiiltelefonid

my battery's about to run out mul saab kohe aku tühjaks
I need to charge up my phone mul on vaja telefoni laadida
I'm about to run out of credit mul saab kohe kõneaeg otsa
sorry, I ran out of credit vabandust, mul sai kõneaeg otsa
I can't get a signal mul ei ole levi
I've got a very weak signal mul on väga halb levi
I'll send you a text ma saadan sulle sõnumi
I'll text you later saadan sulle hiljem sõnumi
could I borrow your phone, please? kas tohiksin su telefoni laenata, palun?
I'd like a phonecard, please ma sooviksin telefonikaarti, palun

Automaatvastaja näidissõnum

Thank you for calling. Aitäh, et helistasite.
There's no-one here to take your call at the moment. Hetkel ei ole kedagi, kes teie kõnele võiks vastata.
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. Palun jätke pärast tooni teada ja me võtame teiega nii kiiresti kui võimalik ühendust.
sound

Heli on saadaval kõikide ingliskeelsete väljendite jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa väljendil.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play

Toetage meie tööd

Aidake meil seda saiti täiustada, saades Patreoni toetajaks. Eelised hõlmavad kõigi reklaamide eemaldamist saidilt ja juurdepääsu Speak Languages Discordi kanalile.

Hakka toetajaks