Numbrid

Õpi itaalia keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

zeronull
unoüks
duekaks
trekolm
quattroneli
cinqueviis
seikuus
setteseitse
ottokaheksa
noveüheksa
diecikümme
undiciüksteist
dodicikaksteist
tredicikolmteist
quattordicineliteist
quindiciviisteist
sedicikuusteist
diciassetteseitseteist
diciottokaheksateist
diciannoveüheksateist
ventikakskümmend
ventunokakskümmend üks
ventiduekakskümmend kaks
ventitrekakskümmend kolm
trentakolmkümmend
trentuno
trentadue
trentatre
quarantanelikümmend
cinquantaviiskümmend
sessantakuuskümmend
settantaseitsekümmend
ottantakaheksakümmend
novantaüheksakümmend
centosada
duecentokakssada
trecentokolmsada
milletuhat
duemilakaks tuhat
tremilakolm tuhat
un milionemiljon
un miliardomiljard

Järgarvud

primoesimene
secondoteine
terzokolmas
quartoneljas
quintoviies
sestokuues
settimoseitsmes
ottavokaheksas
nonoüheksas
decimokümnes
undicesimoüheteistkümnes
dodicesimokaheteistkümnes
tredicesimokolmeteistkümnes
quattordicesimoneljateistkümnes
quindicesimoviieteistkümnes
sedicesimokuueteistkümnes
diciassettesimoseitsmeteistkümnes
diciottesimokaheksateistkümnes
diciannovesimoüheksateistkümnes
ventesimokahekümnes
trentesimokolmekümnes
quarantesimoneljakümnes
cinquantesimoviiekümnes
sessantesimokuuekümnes
settantesimoseitsmekümnes
ottantesimokaheksakümnes
novantesimoüheksakümnes
centesimosajas
sound

Heli on saadaval kogu itaaliakeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.