Leedu keel

Leedu keelest

Leedu keel on Leedu riigikeel ja seda räägivad ülemaailmselt emakeelena umbes 4 miljonit inimest. Kolmveerand nendest elavad Leedus ja ülejäänud elavad Valgevenes, Lätis, Poolas, Kaliningradis ja muudes väljarännanute kogukondades üle terve maailma.

Leedu keel on balti keel, mis kuulub indoeuroopa keelte hulka ja see on lähisuguluses läti keelega.

Miks siis leedu keelt õppida?

Reisimine
Pärast iseseisvumist Nõukogude Liidu võimu alt on Leedust, eriti pealinnast Vilniusest, saanud populaarne reisisihtkoht. Ka vähene leedu keele oskus muudab sinu reisi palju nauditavamaks.

Sõprus ja suhted
Pärast iseseisvumist hakkas aset leidma suurem väljaränne Leedust Lääne-Euroopa riikidesse, enamasti tööeesmärkidel. Seetõttu on ka suurem võimalus sõprussuhteid sõlmida.

Keeleline väljakutse
Kuna leedu keel on algse indoeuroopa keele otsene järglane, on selle sõnavaras mitmeid sarnasusi teiste sellesse keelerühma kuuluvate keeltega, huvitaval kombel ka ladina keelega.

Teised keeled