شبنم خسروی

شبنم خسروی

Kasutajaandmed

Vanus: 23
Sünnipäev: 24. oktoober

Minust:

من شبنم خسروی هستم

رشته کامپیوتر در شرکت طراحی سایت کار می کنم سئو کار هستم و پشتیبانی سایت هم انجام میدهم

قصد مهاجرت دارم ومیخوام زبان چند کشور رو تا حدودی یاد بگیرم

ممنون از شما

Keeled

Keeled, mida räägin:

  • pärsia | Emakeel

Keeled, mida õpin: