Numbrid

Õpi portugali keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

um, umaüks
dois, duaskaks
trêskolm
quatroneli
cincoviis
seiskuus
seteseitse
oitokaheksa
noveüheksa
dezkümme
onzeüksteist
dozekaksteist
trezekolmteist
catorzeneliteist
quinzeviisteist
dezasseiskuusteist
dezasseteseitseteist
dezoitokaheksateist
dezanoveüheksateist
vintekakskümmend
vinte e um, vinte e umakakskümmend üks
vinte e dois, vinte e duaskakskümmend kaks
vinte e trêskakskümmend kolm
trintakolmkümmend
quarentanelikümmend
cinquentaviiskümmend
sessentakuuskümmend
setentaseitsekümmend
oitentakaheksakümmend
noventaüheksakümmend
cemsada
cento e um, cento e umasada üks
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentaskakssada
trezentos, trezentaskolmsada
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
miltuhat
dois mil, duas milkaks tuhat
três milkolm tuhat
um milhãomiljon

Järgarvud

primeiroesimene
segundoteine
terceirokolmas
quartoneljas
quintoviies
sextokuues
sétimoseitsmes
oitavokaheksas
nonoüheksas
décimokümnes
décimo primeiroüheteistkümnes
décimo segundokaheteistkümnes
décimo terceirokolmeteistkümnes
décimo quartoneljateistkümnes
décimo quintoviieteistkümnes
décimo sextokuueteistkümnes
décimo sétimoseitsmeteistkümnes
décimo oitavokaheksateistkümnes
décimo nonoüheksateistkümnes
vigésimokahekümnes