Numbrid

Õpi portugali keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

zeronull
um, umaüks
dois, duaskaks
trêskolm
quatroneli
cincoviis
seiskuus
seteseitse
oitokaheksa
noveüheksa
dezkümme
onzeüksteist
dozekaksteist
trezekolmteist
catorzeneliteist
quinzeviisteist
dezasseiskuusteist
dezasseteseitseteist
dezoitokaheksateist
dezanoveüheksateist
vintekakskümmend
vinte e um, vinte e umakakskümmend üks
vinte e dois, vinte e duaskakskümmend kaks
vinte e trêskakskümmend kolm
vinte e quatrokakskümmend neli
vinte e cincokakskümmend viis
vinte e seiskakskümmend kuus
vinte e setekakskümmend seitse
vinte e oitokakskümmend kaheksa
vinte e novekakskümmend üheksa
trintakolmkümmend
trinta e um, trinta e umakolmkümmend üks
trinta e dois, trinta e duaskolmkümmend kaks
trinta e trêskolmkümmend kolm
trinta e quatrokolmkümmend neli
trinta e cincokolmkümmend viis
trinta e seiskolmkümmend kuus
trinta e setekolmkümmend seitse
trinta e oitokolmkümmend kaheksa
trinta e novekolmkümmend üheksa
quarentanelikümmend
quarenta e um, quarenta e umanelikümmend üks
quarenta e dois, quarenta e duasnelikümmend kaks
quarenta e trêsnelikümmend kolm
cinquentaviiskümmend
sessentakuuskümmend
setentaseitsekümmend
oitentakaheksakümmend
noventaüheksakümmend
uma centena või cemsada
duzentoskakssada
trezentoskolmsada
um milhar või miltuhat
dois mil, duas milkaks tuhat
três milkolm tuhat
um milhãomiljon
um biliãomiljard

Kordamine

uma vezüks kord
duas vezeskaks korda
três vezeskolm korda
quatro vezesneli korda
cinco vezesviis korda

Järgarvud

primeiroesimene
segundoteine
terceirokolmas
quartoneljas
quintoviies
sextokuues
sétimoseitsmes
oitavokaheksas
nonoüheksas
décimokümnes
décimo primeiroüheteistkümnes
décimo segundokaheteistkümnes
décimo terceirokolmeteistkümnes
décimo quartoneljateistkümnes
décimo quintoviieteistkümnes
décimo sextokuueteistkümnes
décimo sétimoseitsmeteistkümnes
décimo oitavokaheksateistkümnes
décimo nonoüheksateistkümnes
vigésimokahekümnes
vigésimo primeirokahekümne esimene
vigésimo segundokahekümne teine
vigésmio terceirokahekümne kolmas
trigésimokolmekümnes
quadragésimoneljakümnes
quinquagésimoviiekümnes
sexagésimokuuekümnes
setuagésimoseitsmekümnes
octogésimokaheksakümnes
nonagésimoüheksakümnes
centésimosajas

Muud kasulikud sõnad

cerca de või aproximadamenteligikaudu
mais que või mais do queüle
menos que või menos do quealla

Näited

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Heli on saadaval kogu portugalikeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.