Numbrid

Õpi prantsuse keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

zéronull
un, uneüks
deuxkaks
troiskolm
quatreneli
cinqviis
sixkuus
septseitse
huitkaheksa
neufüheksa
dixkümme
onzeüksteist
douzekaksteist
treizekolmteist
quatorzeneliteist
quinzeviisteist
seizekuusteist
dix-septseitseteist
dix-huitkaheksateist
dix-neufüheksateist
vingtkakskümmend
vingt et un or vingt-et-unkakskümmend üks
vingt-deuxkakskümmend kaks
vingt-troiskakskümmend kolm
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trentekolmkümmend
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quarantenelikümmend
cinquanteviiskümmend
soixantekuuskümmend
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixseitsekümmend
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtskaheksakümmend
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixüheksakümmend
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centsada
cent un or cent-unsada üks
deux cents or deux-centskakssada
trois cents or trois-centskolmsada
milletuhat
deux millekaks tuhat
trois millekolm tuhat
un millionmiljon
un milliardmiljard

Järgarvud

premier, premièreesimene
deuxième or second, secondesekund
troisièmekolmas
quatrièmeneljas
cinquièmeviies
sixièmekuues
septièmeseitsmes
huitièmekaheksas
neuvièmeüheksas
dixièmekümnes
onzièmeüheteistkümnes
douzièmekaheteistkümnes
treizièmekolmeteistkümnes
quatorzièmeneljateistkümnes
quinzièmeviieteistkümnes
seizièmekuueteistkümnes
dix-septièmeseitsmeteistkümnes
dix-huitièmekaheksateistkümnes
dix-neuvièmeüheksateistkümnes
vingtièmekahekümnes
sound

Heli on saadaval kogu prantsuskeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.