Kuud ja aastaajad

Learn how to say the names of months and seasons in Swedish. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Kuud

januarijaanuar
februariveebruar
marsmärts
aprilaprill
majmai
junijuuni
julijuuli
augustiaugust
septemberseptember
oktoberoktoober
novembernovember
decemberdetsember
i januarijaanuaris
i februariveebruaris
i marsmärtsis
i aprilaprillis
i majmais
i junijuunis
i julijuulis
i augustiaugustis
i septemberseptembris
i oktoberoktoobris
i novembernovembris
i decemberdetsembris

Aastaajad

vårkevad
sommarsuvi
höstsügis
vintertalv
på vårenkevadel
på sommarensuvel
på höstensügisel
på vinterntalvel
sound

Heli on saadaval kogu rootsikeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.