Numbrid

Õpi rootsi keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

nollnull
ettüks
tvåkaks
trekolm
fyraneli
femviis
sexkuus
sjuseitse
åttakaheksa
nioüheksa
tiokümme
elvaüksteist
tolvkaksteist
trettonkolmteist
fjortonneliteist
femtonviisteist
sextonkuusteist
sjuttonseitseteist
artonkaheksateist
nittonüheksateist
tjugokakskümmend
tjugoettkakskümmend üks
tjugotvåkakskümmend kaks
tjugotrekakskümmend kolm
tjugofyrakakskümmend neli
tjugofemkakskümmend viis
tjugosexkakskümmend kuus
tjugosjukakskümmend seitse
tjugoåttakakskümmend kaheksa
tjugoniokakskümmend üheksa
trettiokolmkümmend
trettioettkolmkümmend üks
trettiotvåkolmkümmend kaks
trettiotrekolmkümmend kolm
trettiofyrakolmkümmend neli
trettiofemkolmkümmend viis
trettiosexkolmkümmend kuus
trettiosjukolmkümmend seitse
trettioåttakolmkümmend kaheksa
trettioniokolmkümmend üheksa
fyrtionelikümmend
fyrtioettnelikümmend üks
fyrtiotvånelikümmend kaks
fyrtiotrenelikümmend kolm
femtioviiskümmend
sextiokuuskümmend
sjuttioseitsekümmend
åttiokaheksakümmend
nittioüheksakümmend
etthundrasada
etthundraettsada üks
tvåhundrakakssada
trehundrakolmsada
ettusentuhat
tvåtusenkaks tuhat
tretusenkolm tuhat
en miljonmiljon
en miljardmiljard

Kordamine

en gångüks kord
två gångerkaks korda
tre gångerkolm korda
fyra gångerneli korda
fem gångerviis korda

Järgarvud

förstaesimene
andrateine
tredjekolmas
fjärdeneljas
femteviies
sjättekuues
sjundeseitsmes
åttondekaheksas
niondeüheksas
tiondekümnes
elfteüheteistkümnes
tolftekaheteistkümnes
trettondekolmeteistkümnes
fjortondeneljateistkümnes
femtondeviieteistkümnes
sextondekuueteistkümnes
sjuttondeseitsmeteistkümnes
artondekaheksateistkümnes
nittondeüheksateistkümnes
tjugondekahekümnes
tjugoförstakahekümne esimene
tjugoandrakahekümne teine
tjugotredjekahekümne kolmas
trettiondekolmekümnes
fyrtiondeneljakümnes
femtiondeviiekümnes
sextiondekuuekümnes
sjuttiondeseitsmekümnes
åttiondekaheksakümnes
nittiondeüheksakümnes
hundradesajas

Muud kasulikud sõnad

ungefär või cirkaumbes
över või mer änüle
under või mindre änalla

Näited

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Heli on saadaval kogu rootsikeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.

Toetage meie tööd

Aidake meil seda saiti täiustada, saades Patreoni toetajaks. Eelised hõlmavad kõigi reklaamide eemaldamist saidilt ja juurdepääsu Speak Languages Discordi kanalile.

Hakka toetajaks