Numbrid

Õpi saksa keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

nullnull
einsüks
zweikaks
dreikolm
vierneli
fünfviis
sechskuus
siebenseitse
achtkaheksa
neunüheksa
zehnkümme
elfüksteist
zwölfkaksteist
dreizehnkolmteist
vierzehnneliteist
fünfzehnviisteist
sechzehnkuusteist
siebzehnseitseteist
achtzehnkaheksateist
neunzehnüheksateist
zwanzigkakskümmend
einundzwanzigkakskümmend üks
zweiundzwanzigkakskümmend kaks
dreiundzwanzigkakskümmend kolm
dreißigkolmkümmend
vierzignelikümmend
fünfzigviiskümmend
sechzigkuuskümmend
siebzigseitsekümmend
achtzigkaheksakümmend
neunzigüheksakümmend
einhundertsada
einhundertundeinssada üks
zweihundertkakssada
dreihundertkolmsada
eintausendtuhat
zweitausendkaks tuhat
dreitausendkolm tuhat
eine Millionmiljon
eine Milliardemiljard

Järgarvud

ersteesimene
zweiteteine
drittekolmas
vierteneljas
fünfteviies
sechstekuues
siebteseitsmes
achtekaheksas
neunteüheksas
zehntekümnes
elfteüheteistkümnes
zwölftekaheteistkümnes
dreizehntekolmeteistkümnes
vierzehnteneljateistkümnes
fünfzehnteviieteistkümnes
sechzehntekuueteistkümnes
siebzehnteseitsmeteistkümnes
achtzehntekaheksateistkümnes
neunzehnteüheksateistkümnes
zwanzigstekahekümnes
einundzwanzigstekahekümne esimene
zweiundzwanzigstekahekümne teine
dreiundzwanzigstekahekümne kolmas
sound

Heli on saadaval kogu saksakeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.