Kellaaja ütlemine

Õpi ütlema kellaaega saksa keeles.

Saksa keeles kasutatakse enamasti 24-tunnist kella, kuid kasutusel on ka 12-tunnine kell, eriti mitteametlikes olukordades.

Kellaaja küsimine

wie spät ist es?mis kell on?
wieviel Uhr ist es?mis kell on?
können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?kas saate kellaaega öelda, palun?
wissen Sie zufällig, wie spät es ist?ega te ei oska kellaaega öelda?
wissen Sie, wie spät es ist?kas teate, kui palju kell on?

Kellaaja ütlemine

es ist ...
genau ...
ungefähr ...
fast ...
kurz nach ...
ein Uhr
zwei Uhr
viertel nach eins
viertel nach zwei
halb zwei
halb drei
viertel vor zwei
viertel vor drei
fünf nach eins
zehn nach zwei
zwanzig nach eins
fünf vor halb zwei
sound

Heli on saadaval kõikide saksakeelsete väljendite jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa väljendil.