Kellaaja ütlemine

Õpi saksa keeles kellaaega ütlema.

Saksa keeles kasutatakse enamasti 24-tunnist kella, kuid kasutusel on ka 12-tunnine kell, eriti mitteametlikes olukordades.

Kellaaja küsimine

wie spät ist es?mis kell on?
wieviel Uhr ist es?mis kell on?
können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?kas saate kellaaega öelda, palun?
wissen Sie zufällig, wie spät es ist?ega te ei oska kellaaega öelda?
wissen Sie, wie spät es ist?kas teate, kui palju kell on?

Kellaaja ütlemine

es ist ...
genau ...
ungefähr ...
fast ...
kurz nach ...
ein Uhr
zwei Uhr
viertel nach eins
viertel nach zwei
halb zwei
halb drei
viertel vor zwei
viertel vor drei
fünf nach eins
zehn nach zwei
zwanzig nach eins
fünf vor halb zwei
fünf vor zwei
zehn vor zwei
zwanzig vor zwei
fünf nach halb zwei
zehn Uhr morgens
sechs Uhr abends
Mittag
Mitternacht

Kellaaja ütlemist võib saksa keeles alustada ka täistunnist, lisades sõna Uhr ja seejärel minutid, näiteks:

zehn Uhr zweiundvierzig
fünfzehn Uhr siebzehn

Kellad

meine Uhr geht ...
vor
nach
diese Uhr geht ein bisschen ...
vor
nach
sound

Heli on saadaval kõikide saksakeelsete väljendite jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa väljendil.