Numbrid

Õpi soome keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

nollanull
yksiüks
kaksikaks
kolmekolm
neljäneli
viisiviis
kuusikuus
seitsemänseitse
kahdeksankaheksa
yhdeksänüheksa
kymmenenkümme
yksitoistaüksteist
kaksitoistakaksteist
kolmetoistakolmteist
neljätoistaneliteist
viisitoistaviisteist
kuusitoistakuusteist
seitsemäntoistaseitseteist
kahdeksantoistakaheksateist
yhdeksäntoistaüheksateist
kaksikymmentäkakskümmend
kaksikymmentäyksikakskümmend üks
kaksikymmentäkaksikakskümmend kaks
kaksikymmentäkolmekakskümmend kolm
kolmekymmentäkolmkümmend
neljäkymmentänelikümmend
viisikymmentäviiskümmend
kuusikymmentäkuuskümmend
seitsemänkymmentäseitsekümmend
kahdeksankymmentäkaheksakümmend
yhdeksänkymmentäüheksakümmend
satasada
satayksisada üks
kaksisataakakssada
kolmesataakolmsada
tuhattuhat
kaksituhattakaks tuhat
kolmetuhattakolm tuhat
miljoonamiljon
miljardimiljard

Järgarvud

ensimmäinenesimene
toinenteine
kolmaskolmas
neljäsneljas
viidesviies
kuudeskuues
seitsemässeitsmes
kahdeksaskaheksas
yhdeksäsüheksas
kymmeneskümnes
yhdestoistaüheteistkümnes
kahdestoistakaheteistkümnes
kolmastoistakolmeteistkümnes
neljästoistaneljateistkümnes
viidestoistaviieteistkümnes
kuudestoistakuueteistkümnes
seitsemästoistaseitsmeteistkümnes
kahdeksastoistakaheksateistkümnes
yhdeksästoistaüheksateistkümnes
kahdeskymmeneskahekümnes

Kordamine

kerranüks kord
kaksi kertaakaks korda
kolme kertaakolm korda
neljä kertaaneli korda
viisi kertaaviis korda

Muud kasulikud sõnad

suunnilleen
yliüle või rohkem kui
allealla või vähem kui

Muud kasulikud sõnad

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943294
9 7559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Heli on saadaval kogu soomekeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.