Numbrid

Õpi soome keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

nollanull
yksiüks
kaksikaks
kolmekolm
neljäneli
viisiviis
kuusikuus
seitsemänseitse
kahdeksankaheksa
yhdeksänüheksa
kymmenenkümme
yksitoistaüksteist
kaksitoistakaksteist
kolmetoistakolmteist
neljätoistaneliteist
viisitoistaviisteist
kuusitoistakuusteist
seitsemäntoistaseitseteist
kahdeksantoistakaheksateist
yhdeksäntoistaüheksateist
kaksikymmentäkakskümmend
kaksikymmentäyksikakskümmend üks
kaksikymmentäkaksikakskümmend kaks
kaksikymmentäkolmekakskümmend kolm
kaksikymmentäneljäkakskümmend neli
kaksikymmentäviisikakskümmend viis
kaksikymmentäkuusikakskümmend kuus
kaksikymmentäseitsemänkakskümmend seitse
kaksikymmentäkahdeksankakskümmend kaheksa
kaksikymmentäyhdeksänkakskümmend üheksa
kolmekymmentäkolmkümmend
neljäkymmentänelikümmend
viisikymmentäviiskümmend
kuusikymmentäkuuskümmend
seitsemänkymmentäseitsekümmend
kahdeksankymmentäkaheksakümmend
yhdeksänkymmentäüheksakümmend
satasada
satayksisada üks
kaksisataakakssada
kolmesataakolmsada
tuhattuhat
kaksituhattakaks tuhat
kolmetuhattakolm tuhat
miljoonamiljon
miljardimiljard

Järgarvud

ensimmäinenesimene
toinenteine
kolmaskolmas
neljäsneljas
viidesviies
kuudeskuues
seitsemässeitsmes
kahdeksaskaheksas
yhdeksäsüheksas
kymmeneskümnes
yhdestoistaüheteistkümnes
kahdestoistakaheteistkümnes
kolmastoistakolmeteistkümnes
neljästoistaneljateistkümnes
viidestoistaviieteistkümnes
kuudestoistakuueteistkümnes
seitsemästoistaseitsmeteistkümnes
kahdeksastoistakaheksateistkümnes
yhdeksästoistaüheksateistkümnes
kahdeskymmeneskahekümnes

Kordamine

kerranüks kord
kaksi kertaakaks korda
kolme kertaakolm korda
neljä kertaaneli korda
viisi kertaaviis korda

Muud kasulikud sõnad

noinumbes
yliüle
allealla

Näited

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Heli on saadaval kogu soomekeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.

Toetage meie tööd

Aidake meil seda saiti täiustada, saades Patreoni toetajaks. Eelised hõlmavad kõigi reklaamide eemaldamist saidilt ja juurdepääsu Speak Languages Discordi kanalile.

Hakka toetajaks