Kuud ja aastaajad

Learn how to say the names of months and seasons in Danish. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Kuud

januarjaanuar
februarveebruar
martsmärts
aprilaprill
majmai
junijuuni
julijuuli
augustaugust
septemberseptember
oktoberoktoober
novembernovember
decemberdetsember
i januarjaanuaris
i februarveebruaris
i martsmärtsis
i aprilaprillis
i majmais
i junijuunis
i julijuulis
i augustaugustis
i septemberseptembris
i oktoberoktoobris
i novembernovembris
i decemberdetsembris

Aastaajad

forårkevad
sommersuvi
efterårsügis
vintertalv
om foråretkevadel
om sommerensuvel
om efteråretsügisel
om vinterentalvel
sound

Heli on saadaval kogu taanikeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.