Numbrid

Õpi taani keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

nulnull
en / etüks
tokaks
trekolm
fireneli
femviis
sekskuus
syvseitse
ottekaheksa
niüheksa
tikümme
elleveüksteist
tolvkaksteist
trettenkolmteist
fjortenneliteist
femtenviisteist
sekstenkuusteist
syttenseitseteist
attenkaheksateist
nittenüheksateist
tyvekakskümmend
enogtyvekakskümmend üks
toogtyvekakskümmend kaks
treogtyvekakskümmend kolm
fireogtyvekakskümmend neli
femogtyvekakskümmend viis
seksogtyvekakskümmend kuus
syvogtyvekakskümmend seitse
otteogtyvekakskümmend kaheksa
niogtyvekakskümmend üheksa
tredivekolmkümmend
enogtredivekolmkümmend üks
toogtredivekolmkümmend kaks
treogtredivekolmkümmend kolm
fireogtredivekolmkümmend neli
femogtredivekolmkümmend viis
seksogtredivekolmkümmend kuus
syvogtredivekolmkümmend seitse
otteogtredivekolmkümmend kaheksa
niogtredivekolmkümmend üheksa
fyrrenelikümmend
enogfyrrenelikümmend üks
toogfyrrenelikümmend kaks
treogfyrrenelikümmend kolm
halvtredsviiskümmend
treskuuskümmend
halvfjerdsseitsekümmend
firskaheksakümmend
halvfemsüheksakümmend
hundrede või et hundredesada
hundrede og et või et hundrede og etsada üks
to hundredekakssada
tre hundredekolmsada
et tusindtuhat
to tusindkaks tuhat
tre tusindkolm tuhat
en millionmiljon
en milliardmiljard

Kordamine

en gangüks kord
to gangekaks korda
tre gangekolm korda
fire gangeneli korda
fem gangeviis korda

Järgarvud

førsteesimene
andenteine
tredjekolmas
fjerdeneljas
femteviies
sjettekuues
syvendeseitsmes
ottendekaheksas
niendeüheksas
tiendekümnes
elvteüheteistkümnes
tolvtekaheteistkümnes
trettendekolmeteistkümnes
fjortendeneljateistkümnes
femtendeviieteistkümnes
sekstendekuueteistkümnes
syttendeseitsmeteistkümnes
attendekaheksateistkümnes
nittendeüheksateistkümnes
tyvendekahekümnes
enogtyvendekahekümne esimene
toogtyvendekahekümne teine
treogtyvendekahekümne kolmas
tredivtekolmekümnes
fyrrendeneljakümnes
halvtredsendeviiekümnes
tresendekuuekümnes
halvfjerdsendeseitsmekümnes
firsendekaheksakümnes
halvfemsendeüheksakümnes
hundredendesajas

Muud kasulikud sõnad

omkring või omtrentumbes
over või mere endüle
under või mindre endalla

Näited

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Heli on saadaval kogu taanikeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.

Toetage meie tööd

Aidake meil seda saiti täiustada, saades Patreoni toetajaks. Eelised hõlmavad kõigi reklaamide eemaldamist saidilt ja juurdepääsu Speak Languages Discordi kanalile.

Hakka toetajaks