Numbrid

Õpi taani keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

en/etüks
tokaks
trêkolm
fireneli
femviis
sekskuus
syvseitse
ottekaheksa
niüheksa
tikümme
elleveüksteist
tolvkaksteist
trettenkolmteist
fjortenneliteist
femtenviisteist
sekstenkuusteist
syttenseitseteist
attenkaheksateist
nittenüheksateist
tyvekakskümmend
enogtyvekakskümmend üks
toogtyvekakskümmend kaks
treogtyvekakskümmend kolm
tredivekolmkümmend
fyrrenelikümmend
halvtredsviiskümmend
treskuuskümmend
halvfjerdsseitsekümmend
firskaheksakümmend
halvfemsüheksakümmend
(et) hundred(e)sada
hundred(e) og ensada üks
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindtuhat

Järgarvud

førsteesimene
andenteine
tredjekolmas
fjerdeneljas
femteviies
sjettekuues
syvendeseitsmes
ottendekaheksas
niendeüheksas
tiendekümnes
elvteüheteistkümnes
tolvtekaheteistkümnes
trettendekolmeteistkümnes
fjortendeneljateistkümnes
femtendeviieteistkümnes
sekstendekuueteistkümnes
syttendeseitsmeteistkümnes
attendekaheksateistkümnes
nittendeüheksateistkümnes
tyvendekahekümnes
enogtyvendekahekümne esimene
toogtyvendekahekümne teine
treogtyvendekahekümne kolmas