Numbrid

Õpi hispaania keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

ceronull
uno (una)üks
doskaks
treskolm
cuatroneli
cincoviis
seiskuus
sieteseitse
ochokaheksa
nueveüheksa
diezkümme
onceüksteist
docekaksteist
trecekolmteist
catorceneliteist
quinceviisteist
dieciséiskuusteist
diecisieteseitseteist
dieciochokaheksateist
diecinueveüheksateist
veintekakskümmend
veintiunokakskümmend üks
veintidóskakskümmend kaks
veintitréskakskümmend kolm
veinticuatrokakskümmend neli
veinticincokakskümmend viis
veintiséiskakskümmend kuus
veintisietekakskümmend seitse
veintiochokakskümmend kaheksa
veintinuevekakskümmend üheksa
treintakolmkümmend
treinta y unokolmkümmend üks
treinta y doskolmkümmend kaks
treinta y treskolmkümmend kolm
treinta y cuatrokolmkümmend neli
treinta y cincokolmkümmend viis
treinta y seiskolmkümmend kuus
treinta y sietekolmkümmend seitse
treinta y ochokolmkümmend kaheksa
treinta y nuevekolmkümmend üheksa
cuarentanelikümmend
cuarenta y unonelikümmend üks
cuarenta y dosnelikümmend kaks
cuarenta y tresnelikümmend kolm
cincuentaviiskümmend
sesentakuuskümmend
setentaseitsekümmend
ochentakaheksakümmend
noventaüheksakümmend
ciensada
ciento unosada üks
doscientoskakssada
trescientoskolmsada
miltuhat
dos milkaks tuhat
tres milkolm tuhat
un millónmiljon
mil millonesmiljard

Kordamine

una vezüks kord
dos veceskaks korda
tres veceskolm korda
cuatro vecesneli korda
cinco vecesviis korda

Järgarvud

primeroesimene
segundoteine
tercerokolmas
cuartoneljas
quintoviies
sextokuues
séptimoseitsmes
octavokaheksas
novenoüheksas
décimokümnes
undécimoüheteistkümnes
duodécimokaheteistkümnes
decimotercerokolmeteistkümnes
decimocuartoneljateistkümnes
decimoquintoviieteistkümnes
decimosextokuueteistkümnes
decimoséptimoseitsmeteistkümnes
decimoctavokaheksateistkümnes
decimonovenoüheksateistkümnes
vigésimokahekümnes
vigésimo primerokahekümne esimene
vigésimo segundokahekümne teine
vigésimo tercerokahekümne kolmas
trigésimokolmekümnes
cuadrágesimoneljakümnes
quincuagésimoviiekümnes
sexagésimokuuekümnes
septuagésimoseitsmekümnes
octogésimokaheksakümnes
nonagésimoüheksakümnes
centésimosajas

Muud kasulikud sõnad

acerca de või aproximadamenteumbes
más deüle
menos dealla

Näited

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Heli on saadaval kogu hispaaniakeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.

Toetage meie tööd

Aidake meil seda saiti täiustada, saades Patreoni toetajaks. Eelised hõlmavad kõigi reklaamide eemaldamist saidilt ja juurdepääsu Speak Languages Discordi kanalile.

Hakka toetajaks