Numbrid

Õpi hispaania keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

ceronull
unoüks
doskaks
treskolm
cuatroneli
cincoviis
seiskuus
sieteseitse
ochokaheksa
nueveüheksa
diezkümme
onceüksteist
docekaksteist
trecekolmteist
catorceneliteist
quinceviisteist
dieciséiskuusteist
diecisieteseitseteist
dieciochokaheksateist
diecinueveüheksateist
veintekakskümmend
veintiunokakskümmend üks
veintidóskakskümmend kaks
veintitréskakskümmend kolm
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintakolmkümmend
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentanelikümmend
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaviiskümmend
sesentakuuskümmend
setentaseitsekümmend
ochentakaheksakümmend
noventaüheksakümmend
ciensada
ciento unosada üks
doscientoskakssada
trescientoskolmsada
miltuhat
dos milkaks tuhat
tres milkolm tuhat
un millónmiljon
mil millonesmiljard

Järgarvud

primeroesimene
segundoteine
tercerokolmas
cuartoneljas
quintoviies
sextokuues
séptimoseitsmes
octavokaheksas
novenoüheksas
décimokümnes
undécimoüheteistkümnes
duodécimokaheteistkümnes
decimotercerokolmeteistkümnes
decimocuartoneljateistkümnes
decimoquintoviieteistkümnes
decimosextokuueteistkümnes
decimoséptimoseitsmeteistkümnes
decimoctavokaheksateistkümnes
decimonovenoüheksateistkümnes
vigésimokahekümnes
vigésimo primerokahekümne esimene
vigésimo segundokahekümne teine
vigésimo tercerokahekümne kolmas
fiftieth
trigésimokolmekümnes
cuadrágesimoneljakümnes
quincuagésimo
sexagésimokuuekümnes
septuagésimoseitsmekümnes
octogésimokaheksakümnes
nonagésimoüheksakümnes
centésimosajas
sound

Heli on saadaval kogu hispaaniakeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.