Numbrid

Õpi inglise keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

zero null (kasutatakse kõnekeeles ja temperatuuri ütlemisel)
nil null (kasutatakse spordis mänguseisust rääkides)
nought null (sümbol 0)
"O" null (hääldatakse nagu inglisekeelne täht “O”; kasutatakse suulisel suhtlusel, eriti telefoninumbreid öeldes)
one üks
two kaks
three kolm
four neli
five viis
six kuus
seven seitse
eight kaheksa
nine üheksa
ten kümme
eleven üksteist
twelve kaksteist
thirteen kolmteist
fourteen neliteist
fifteen viisteist
sixteen kuusteist
seventeen seitseteist
eighteen kaheksateist
nineteen üheksateist
twenty kakskümmend
twenty-one kakskümmend üks
twenty-two kakskümmend kaks
twenty-three kakskümmend kolm
thirty kolmkümmend
forty nelikümmend
fifty viiskümmend
sixty kuuskümmend
seventy seitsekümmend
eighty kaheksakümmend
ninety üheksakümmend
one hundred, a hundred sada
one hundred and one, a hundred and one sada üks
two hundred kakssada
three hundred kolmsada
one thousand, a thousand tuhat
two thousand kaks tuhat
three thousand kolm tuhat
one million, a million miljon
one billion, a billion miljard

Kordamine

once üks kord
twice kaks korda
three times kolm korda
four times neli korda
five times viis korda

Järgarvud

first esimene
second teine
third kolmas
fourth neljas
fifth viies
sixth kuues
seventh seitsmes
eighth kaheksas
ninth üheksas
tenth kümnes
eleventh üheteistkümnes
twelfth kaheteistkümnes
thirteenth kolmeteistkümnes
fourteenth neljateistkümnes
fifteenth viieteistkümnes
sixteenth kuueteistkümnes
seventeenth seitsmeteistkümnes
eighteenth kaheksateistkümnes
nineteenth üheksateistkümnes
twentieth kahekümnes
twenty-first kahekümne esimene
twenty-second kahekümne teine
twenty-third kahekümne kolmas
thirtieth kolmekümnes
fortieth neljakümnes
fiftieth viiekümnes
sixtieth kuuekümnes
seventieth seitsmekümnes
eightieth kaheksakümnes
ninetieth üheksakümnes
hundredth sajas

Muud kasulikud sõnad

about või approximately umbes või ligikaudu
over või more than üle või rohkem kui
under või less than alla või vähem kui

Näited

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3294
9,755 9755
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Heli on saadaval kogu ingliskeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.

Mobiilirakendus

Meie auhinnatud rakendus, inglise keele vestmik androidseadmetele, sisaldab üle 6000 kasuliku väljendi ja sõna koos heliga.

Get it on Google Play